Om Hälso Hörnan Hela Dej & Lili-Ann Kleén

Hälsopedagog, Skrattinspiratör och Kroppsterapeut

Jag arbetar sedan 1989 med Hälsa, Helhet och Harmoni, genom kurser, föreläsningar & privatlektioner.
En inriktning som kändes naturlig efter att under en längre period (flera år) rest runt om i världen, tagit del av andra kulturer och på så sätt fått ett annat perspektiv på tillvaron. Både studerat & gått i lära, samt LSS (livets spännande skola).

Min målsättning med verksamheten är att glädja, entusiasmera, motivera och engagera.
Låt mig dela med mig av min erfarenhet och mina kunskaper och hjälpa dig till ett ”Må-bättre-liv”!

Kontakt

Mobil: 076-164 55 68
Mail: info@halsohornan.com
Skillnadsgatan 9, 463 30 Lilla Edet